Leie av båtplass

 

Ang. leie av båtplass på  Sandvik Camping                       05.02.2018

INFO

Teiner, garn, ruser, tau og fiskestenger skal ikke ligge på bryggene, det er for at ingen skal henge seg opp, snuble og falle på sjøen. Dette for egen og andres sikkerhet.

Sløying av fisk skal foregå på henvist plass og ikke på flytebryggene.

Parkering på kaien ved flytebryggene er ikke tillatt, kun av og på lessing.

Båthengere skal ikke parkeres på felles parkeringsplasser, det er felles parkering av disse helt nord på campingen. (Inngjerdet ekre/beite)

Kontakt Rune Strand tlf.90105940 for bytte, låne bort eller oppsigelse av båtplass.

Mvh

Sandvik Camping Nedstrand as

Åsmund Sandvik

Tlf. 99262620

Der du kan nye livet……