Leie av båtplass

Faktura for leie av båtplass er nå sendt ut.


Teiner, garn, ruser, tau og fiskestenger skal ikke ligge på bryggene, det er for at ingen skal henge seg opp, snuble og falle på sjøen. Dette for egen og andres sikkerhet.


Sløying av fisk skal foregå på henvist plass og ikke på flytebryggene. Helst ønsker vi at dette foregår i båten ute på sjøen. Det blir mye måker som «skiter» på kalesjene. Det må heller ikke kastes ut fiskeslo/krabbeskall/rekeskall langs kaien/strandpromonaden eller ut fra flytebryggene. Dette kan kastes ut fra fjellberget helt i Nord (skilt blir satt opp), men vi ser helst at dette blir tatt med ut på sjøen å kastes der.


Parkering på kaien ved flytebryggene er ikke tillatt, kun av/på lessing. Båthengere skal ikke parkeres på felles parkeringsplasser for biler, det er felles parkering av disse helt nord på campingen. (Inngjerdet beite).


Leie av båtplass må betales innen forfall, visst ikke, bortfaller båtplassen
automatisk.


Kontakt Rune Strand tlf.90105940 for bytte, låne bort eller oppsigelse av båtplass.


Mvh
Sandvik Camping Nedstrand as
Åsmund Sandvik
Tlf. 99262620

Der du kan nye livet……