VELKOMMEN 2018

VELKOMMEN TIL EN NY SESONG PÅ SANDVIK CAMPING

 Vi vil med dette ønske dere alle velkommen til en ny sesong på Sandvik Camping

 Åpningsfesten i år blir 07.04.2018 kl. 19.30 på låven, det blir levende musikk og god mat. Loddsalg. Inngangspenger kr 300,- pr. person. (Husk kontanter) Påmelding senest 31.03.18 til Helga Røyseth på tlf. 97757469. (p.g.a  begrenset plass, gjelder første mann til mølla prinsippet.)

Påsken 2018: I skrivende stund vet vi ikke om vannet blir satt ut til vognene til påsken. Dette p.g.a fare for frost(mer info på Facebook når det nærmer seg) Sanitæranlegget blir åpnetJ  Vann kan hentes i pumpe husene . Husk og bruke mye vann til nedskylling i toalettene i vognene, ellers vil det «tette» seg. I påsken tidligere har det vært problem med strømmen på deler av campingen ved kalde kvelder/tidlig morgener. Husk og skru ned elektriske varmeovner/kaffetrakter etc. og bruk gassovner. Vi har gjort noen tiltak her, så vi håper det holder.

Vann: Vannet blir mest sannsynlig satt på ut til vognene i medio April.

Fra mai til september blir det levert inn vannprøver for kontroll.

Nytt i år: Vi håper på nydelig sommervær i år, så i den forbindelse har vi laget ei ny badestrand og kai lengst nord i båthavna, håper på mye aktivitet herJ

Fiber: Altibox har vært i kontakt med oss, og vil sette opp et lite hus/skap der utstyret skal være i. Vi holder kontakt og har gitt beskjed hvor mange som ønsker dette. Håper dette er oppe og går før sommerferien.

Leiekontrakt: Leiekontrakten er lagt ut på sidene til www.sandvikcamping.no.  De som ikke har leiekontrakt med oss, fyll ut kontrakten og legg i låst postkasse ved sanitæranlegget, evnt. sende den på e-mail til aasmsand@frisurf.no

Båtplass: Kontakt Rune Strand på tlf. 9010 940 for endring, oppsigelse eller leie av båtplass.

Båthengere skal ikke parkeres på felles parkeringsplasser, det er egen parkering for hengere på nordsiden av campingen. Kontakt evnt. Åsmund eller Rune.

Kai/Brygge: Parkering på kaien ved flytebryggene er ikke tillatt, kun av og på lessing.

Røykvarslere/brannslukkerapparat: Det er påbudt med 1 stk brannslukkerapparat og 1 stk røykvarsler i hver vogn. Husk og ta ut batteriet i røykvarsleren i vintersesongen når vogna ikke er i bruk.

Strøm:

Alle må se etter at strømledning fra strømskap til vogn er 2,5m2. Det tillates ikke skjøt på strømledningen.  

Strømmålerne blir lest av i februar hvert år.

 Søppelcontainer: Her skal det kun kastes husholdningsavfall.  Alt annet avfall tas med hjem eller leveres Miljøpark-Renovasjonsplass. Ref. Ordensreglement nr. 4.

Rydding: I samarbeid med velforeningen, vil vi også dette året, leie en stor container for restavfall. f.o.m medio april. Kast oppi det dere ikke har brukt for, som ligger rundt og under vognene. Håper dette kan bidra til at alle får det fint og ordentlig J 

Vask av vogn: De fleste er flinke med å vaske vogna utvendig og terrassen, mens andre har et relativt stort forbedringspotensial. Det er forventet at alle vasker vogna utvendig minst en gang hvert år, terrassen og rekkverk ved behov.

Moms: Myndighetene har i år satt opp momsen fra 10%  til 12% for leie plass/overnatting.

Hund: Sørg for at alle som tar hunden med på tur, har pose til og ta opp avføringen med.

Hjertestarter: Denne er flyttet inn på vaskerommet.

Velforening: Vi oppfordrer alle til å betale velforeningskontingenten. Pengene går til felles arrangement st.hans og innkjøp av div. felles goder. De gjør en god jobb og har jevnlig kontakt med oss, ifm utbedringer og ideer på/til campingen.

Sandvik 14.03.18

Åsmund Sandvik                      Helga Elin Aursland

Tlf. 992 62 620                        Tlf. 456 08 482

Vedlegg: Informasjonsskriv, Faktura fra Sandvik camping velforening, Faktura fra Sandvik Camping Nedstrand AS

Der du kan nye livet……