VELKOMMEN TIL EN NY SESONG PÅ SANDVIK CAMPING

DAGS DATO VET VI ENNÅ IKKE OM VI KAN ÅPNE CAMPINGEN TIL PÅSKE ELLER HA ÅPNINGSFEST, ÅPNE KIOSK, SANITÆR ANLEGG…… P.G.A CORONA-VIRUSET. VI GÅR ETTER MYNDIGHETENE OG TYSVÆR KOMMUNEN SINE RESTREKSJONER. 

Vi vil med dette ønske dere alle velkommen til en ny sesong på Sandvik CampingJ 

Åpningsfesten i år blir 02.05.2020 kl. 19.30 på låven, det blir levende musikk og god mat. Det vil bli Loddsalg. Inngangspenger kr 300,- pr. person. (Husk kontanter) Påmelding senest til Helga Røyseth på tlf. 97757469. (p.g.a  begrenset plass, gjelder første mann til mølla prinsippet.) 

Sanitæranlegg/serviceanlegg: Nå gleder vi oss til å ta det nye sanitær/service bygget i bruk, det er blitt større, mer funksjonelt (håper vi) kiosken er flyttet i motsatt ende, med en flott terrasse utenfor. Det er laget et fellesrom ifm kiosken, hvor vi ønsker at ungdommen/barna kan møtes til spillekveld/sosialt samvær med voksne tilstede. Kjøkkenet/kiosken kan brukes til salg av pølser/pizza/brus osv. Her vil vi at voksne/ungdommen skal ta ansvar og lage til noen kjekke kvelder for barna/ungdom i løpet av sesongen. Kode/nøkkel kan fås ved og henvende seg til oss. På vaskerommet er det satt inn 2 stk vaskemaskiner og 1 stk tørketrommel, her stoler vi på at dere betaler i form av kontanter eller vipps. Info om dette er hengt opp. Ett lite t-kjøkken er satt opp til bruk for tilreisende. Dusjene er gratis.Det er hengt opp to tavler, en til informasjon fra oss og en til salgs.

Det skal ikke henges opp noe uten om disse tavlene.

Kiosk: Helga Røyset driver kiosken videre. 

Lekeplassen ved sanitær/service bygget: Vi oppdaterer denne noe i form av nytt underlag, samt nytt gjære og en natursteins mur rundt deler av lekeplassen. 

Vann/Påsken 2020: Vann blir satt på, ut til vognene til onsdag 08.04.20.(visst det er fare for frost, må vi vente) Vennligst se etter lekkasjer under og ved vognene.

Sanitær/servicebygg åpnes onsdag 08.04.20. 

Vann: Vi er veldig sårbare når det gjelder vann, (vi har ikke kommunalt, kun borehull), så vær vennlig og tenk på dette, spesielt når der er mange på campingen og når det er en liten tørkeperiode. 

NB!NB!NB!

Wifi: Faste campere m/fam. bruker: Sandvik_camping. Passord: (står i velkomstbrevet pr post)

Andre gjeste-campere bruker Sandvik_camping_guest (Ingen passord)

 Leiekontrakt: Leiekontrakten er lagt ut på sidene til www.sandvikcamping.no.  Vær vennlig og les denne, her er viktig info. De som ikke har leiekontrakt med oss, fyll ut kontrakten og lever oss (eller legges i svart postkasse ved sanitæranlegg), evnt. sende den på e-mail til aasmsand@frisurf.no

 Båtplass: Kontakt Rune Strand på tlf. 90105940 for endring, oppsigelse eller leie av båtplass.

 Båthengere skal ikke parkeres på felles parkeringsplasser, det er egen parkering for hengere på nordsiden av campingen. Kontakt evnt. Åsmund eller Rune.

 Kai/Brygge: Parkering på kaien ved flytebryggene er ikke tillatt, kun av og på lessing.

 Røykvarslere/brannslukkerapparat: Det er påbudt med 1 stk brannslukkerapparat og 1 stk røykvarsler i hver vogn. Husk og ta ut batteriet i røykvarsleren i vintersesongen når vogna ikke er i bruk.

 Strøm: Alle må se etter, at strømledning fra strømskap til vogn er 2,5m2. Det tillates ikke skjøt på strømledningen. Strømmålerne blir lest av i februar hvert år.

  Søppelcontainer: Vi har sett at denne blir misbrukt. Det blir nå satt inn små luker i containeren, så vi får slutt på dette misbruket. Det skal kun kastes husholdningsavfall.  Alt annet avfall tas med hjem eller leveres Miljøpark-Renovasjonsplass. Ref. Ordensreglement nr 4


Rydding/Container: I samarbeid med velforeningen, vil vi også dette året, leie en stor container for restavfall. f.o.m medio april. Kast oppi det dere ikke har brukt for, som ligger rundt, i og under vognene.(Denne vil stå nedenfor på andre siden av veien av søppelcontainer.)

Der du kan nye livet……