VELKOMMEN 2019

Vi vil med dette ønske dere alle velkommen til en ny sesong på Sandvik Camping

Åpningsfesten i år blir 11.05.19 kl. 19.30 på låven, det blir levende musikk og god mat. Det vil bli Loddsalg. Inngangspenger kr 300,- pr. person. (Husk kontanter) Påmelding senest 04.05.19 til Helga Røyseth på tlf. 97757469. (p.g.a  begrenset plass, gjelder første mann til mølla prinsippet.)

Sanitæranlegg: Som dere sikkert har fått med dere, brann dette opp i vinter. Vi er i gang med nytt, men det blir ikke ferdig til sesongstart. Det vil bli satt opp midlertidige toaletter og dusj ved den røde hytta (Nedenfor fotball banen). Vi skal prøver å få inn en vaskemaskin her også. Provisorisk info tavle vil bli hengt opp på uteveggen.

Tømming av toalettkassetter til campingvogn/bobil, blir på baksiden av midlertidig sanitæranlegg.

Kiosk: Vi leier inn en salgsvogn f.o.m mai/juni som skal fungere som kiosk.

Vann/Påsken 2019: Vann blir satt på, ut til vognene til palmehelga 12. april. Vennligst se etter lekkasjer under og ved vognene.

Leiekontrakt: Leiekontrakten er lagt ut på sidene til www.sandvikcamping.no.  Vær vennlig og les denne, her er viktig info. De som ikke har leiekontrakt med oss, fyll ut kontrakten og lever oss (eller legges i postkasse v/ midlertidig sanitæranlegg), evnt. sende den på e-mail til aasmsand@frisurf.no

Båtplass: Kontakt Rune Strand på tlf. 9010 940 for endring, oppsigelse eller leie av båtplass.

Båthengere skal ikke parkeres på felles parkeringsplasser, det er egen parkering for hengere på nordsiden av campingen. Kontakt evnt. Åsmund eller Rune.

Kai/Brygge: Parkering på kaien ved flytebryggene er ikke tillatt, kun av og på lessing.

Røykvarslere/brannslukkerapparat: Det er påbudt med 1 stk brannslukkerapparat og 1 stk røykvarsler i hver vogn. Husk og ta ut batteriet i røykvarsleren i vintersesongen når vogna ikke er i bruk.

Strøm: Alle må se etter, at strømledning fra strømskap til vogn er 2,5m2. Det tillates ikke skjøt på strømledningen.
Strømmålerne blir lest av i februar hvert år.

Bruk av vogner i vinterhalvåret: Det har vært noen tilfeller, der kloakk/overløpsvann har komt inn i vognene som ligger lavest på avløpsnettet. Dere som brukere, må spyle ned med minst en bøtte vann (10l) for vært nedtrekk i toalettene i vinterhalvåret ellers vil det «tette» seg i systemet.

Søppelcontainer: Vi har sett at denne blir misbrukt. Det blir kastet forskjellige avfall, som ikke hører til her. Dette kommer vi til og slå hardt ned på. Mulig jakt web-kamra blir satt opp, visst ikke dette blir bedre. Det skal kun kastes husholdningsavfall.  Alt annet avfall tas med hjem eller leveres Miljøpark-Renovasjonsplass. Ref. Ordensreglement nr. 4.

Rydding: I samarbeid med velforeningen, vil vi også dette året, leie en stor container for restavfall. f.o.m medio april. Kast oppi det dere ikke har brukt for, som ligger rundt og under vognene. (Denne vil stå nedenfor på andre siden av veien av søppelcontainer.)

Håper dette kan bidra til at alle får det fint og ordentlig.

Vask av vogn: De fleste er flinke med å vaske vogna utvendig og terrassen, mens andre har et relativt stort forbedringspotensial. Det er forventet at alle vasker vogna utvendig minst en gang hvert år, terrassen og rekkverk ved behov.

Hund: Sørg for at alle som tar hunden med på tur, har pose til og ta opp avføringen med.

Hjertestarter: Denne brann opp i brannen på sanitæranlegget, skal få på plass ny. Blir plassert i midlertidig sanitæranlegg.

Velforening: Vi oppfordrer alle til å betale velforeningskontingenten. Pengene går til felles arrangement st.hans og innkjøp av div. felles goder. De gjør en god jobb og har jevnlig kontakt med oss, ifm utbedringer og ideer på/til campingen.

Sandvik 18.03.19

Åsmund Sandvik                      Helga Elin Aursland
Tlf. 992 62 620                        Tlf. 456 08 482

Der du kan nye livet……