Informasjon om leie av båtplass

Oppdatert informasjonsskriv om leie av båtplass er lagt ut under «Informasjon fra Eier» … eller du kan finne det her