STATUSRAPPORT COVID-19 TYSVÆR KOMMUNE 24. MARS

Presisering om bruk av campingplasser og bobil i Tysvær kommune 

Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune har en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngå smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp. Det er likevel mulig å dra på dagsbesøk f.eks. for å utføre nødvendig vedlikehold eller mindre bygningsteknisk arbeid, så lenge de til enhver tid gjeldende smitteregler blir fulgt.

Denne sterke anbefalingen gjelder også for bobiler, både på campingplasser og andre steder (som båthavner). 

Kilde : https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-24-mars

STATUSRAPPORT COVID-19 TYSVÆR KOMMUNE 16. MARS

Her et utdrag ifra rapporten som gjelder for Sandvik camping.

Som nevnt i oppdateringen 15. mars vil Helse- og omsorgsdepartementet komme med nærmere informasjon om tidspunkt for ikrafttredelse av forbudet om opphold på fritidseiendommer utenfor egen hjemkommune. Det er til nå gitt svært tydelige oppfordringer fra sentrale og lokale myndigheter om å ikke dra på hytta om du er frisk eller syk, og mange har fulgt disse rådene. Anbefalingene og kanskje snart ny forskrift gjelder også for Tysvær.

Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune går i dag også ut med en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngår smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp.

Kilde https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-16-mars https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-16-mars

Der du kan nye livet……