Ordensreglement

1.     Vognplassen: skal holdes pen og ryddig. Det skal ikke være bygningsrester og annet rusk og rask under platting/vogn eller bak levegg. Plenen rundt vognen må klippes og holdes i stand. I skråninger etc. deler vogneierne på gressklipping og rydding seg i mellom, slik at det er pent rundt alle vognene. Alle leietakere skal beplante framfor høye terrasser med rekkverk og høye levegger for å dempe disse ned. I mellom terrasse gulv og bakkenivå skal det kles med espalier eller liggende kledning med spalter i mellom.

2.     Trær: Ingen trær skal felles, toppes eller kvistes uten tillatelse fra Utleier. Dette vil vi slå hardt ned på og kan føre til øyeblikkelig oppsigelse av leieforholdet.

 3.     Bålplassen: Her skal det bare være rene byggerester, paller etc. Impregnert trevirke kjøpt før 1/1-03 er ikke tillatt på bålet =spesialavfall. Heller ikke greiner, kvister eller annet som lager røyk og gnister. Bålbrenning er KUN tillatt på kaien ved angitt plass, og det må alltid være voksne tilstede. Kaien er felles for alle. Husk vannslange.
HUSK! INFORMERE TYSVÆR BRANNVESEN!

 4.     Søppelcontainer: kun vanlig husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) kastes i containeren. På grunn av at enkelte kaster for mye av ting som ikke skal i containeren, tillater vi heretter kun avfall i vanlige bæreposer. Annet avfall tas med og leveres renovasjonen hjemme. Ved misbruk vil den enkelte heretter bli kontaktet. Skalldyrrester pakkes godt inn p.g.a. lukt.

 5.     Greiner og hageavfall: kastes på anvist plass og eller samles inn ved felles dugnader.

 6.     Snekkerarbeid: Vis hensyn til andre. Snekring, hamring, etc. Er kun tillatt mellom kl. 10 og 20 på hverdager. Dette er ikke tillatt søn- og helligdager.

 7.     Dagsbesøk av slekt/venner: Disse skal parkere ved plassen eller ved gjesteparkeringsplassen og ikke ved kiosk/badeplass. Dette for å unngå unødvendig bilkjøring ved lekeplass og strand.

 8.     Trafikk på området (faste plasser): Det skal helst ikke foregå biltrafikk på området for faste vogner mellom kl 23.00 og 07.00 i sesongen. Vis hensyn. Bilkjøring på gressmark i regnvær må unngås.

 9.     Utlån/utleie av vogn: Vogna skal hovedsakelig benyttes av eier.  Låner en bort vogna til en av dine håpefulle unge, tolererer vi ikke at halve byen kommer på besøk eller at vanlige campingregler ikke overholdes. Dersom ungdommer skal overnatte i vogna uten foresatte, skal disse ta kontakt med utleier for registrering, slik at vi kan informere om hvilke regler som gjelder på plassen.

 10.   Natt og helgero: Det skal være ro ved campingplassen senest midnatt. Ved felles sammenkomster på kaien kan dette fravikes etter avtale med Utleier. Barn skal ikke oppholde seg på lekeplassene etter kl. 23.

 11.  Hundehold: Hunder skal alltid være i bånd og hundskitt må plukkes opp. Utstyr også barn som passer hunden med pose for skitt.

12.  Båtplass: Alle båter skal legges på angitt plass og være forsvarlig fortøyet slik at båten ikke skader andre båter. Plassering av båter skal kun skje etter avtale med båtansvarlig eller Utleier. Alle båter som ligger på land på campingplassen skal være sjøsatt eller flyttes bort innen 1. mai.

 Revidert: 10.mars 2013

Der du kan nye livet……