STATUSRAPPORT COVID-19 TYSVÆR KOMMUNE 24. MARS

Presisering om bruk av campingplasser og bobil i Tysvær kommune 

Tysvær kommune, sammen med Vindafjord kommune har en sterk anbefaling om at ikke campingplasser benyttes i denne situasjonen vi er inne i. Det er ulike smittekilder på små og store campingplasser, og vi ber om at campingeiere og gjester forholder seg til disse anbefalingene for å unngå smittespredning. Det vil bli vurdert stenging av campingplasser dersom oppfordringen ikke følges opp. Det er likevel mulig å dra på dagsbesøk f.eks. for å utføre nødvendig vedlikehold eller mindre bygningsteknisk arbeid, så lenge de til enhver tid gjeldende smitteregler blir fulgt.

Denne sterke anbefalingen gjelder også for bobiler, både på campingplasser og andre steder (som båthavner). 

Kilde : https://www.tysver.kommune.no/aktuelt/statusrapport-covid-19-tysvaer-kommune-24-mars