Medlemskap i Velforeningen

Medlemskap i Sandvik Camping Velforening

1 års medlemskap kr. 200,-

Kontonummer: 3361.26.44646

Vipps 522306 Sandvik Camping Velforening

Vennligst oppgi plass nummer ved innbetaling.

Hilsen Styret i Sandvik Camping Velforening

Der du kan nye livet……